Rusko říká, že soužití se současným ukrajinským „režimem“ není možné


Miroshnik řekl, že Ukrajina páchala zločiny proti civilistům a porušovala lidská práva, zatímco NATO Ukrajině dodávalo zakázané zbraně. Ukrajina a Západ obviňují Rusko z válečných zločinů na Ukrajině, což Moskva popírá.

Miroshnik řekl, že Rusko může vzdorovat vojenské alianci NATO pod vedením USA tak dlouho, jak bude potřeba k poražení ukrajinských sil v tom, co Moskva nazývá „zvláštní vojenskou operací“ (SMO), a dodal, že Západ nakonec ztratí zájem a současné úřady v Kyjevě by kolaps.

“Jakmile je nebezpečí zlikvidováno, lze to považovat za dosažení cílů SMO,” řekl Miroshnik. “Můžeme vzdorovat NATO stejně tak, jako potřebujeme k plnění úkolů, které prezident formuloval.”

Prezident Vladimir Putin prezentuje válku jako součást mnohem širšího boje se Spojenými státy, o kterém kremelská elita tvrdí, že má za cíl oddělit Rusko, uchopit jeho obrovské přírodní zdroje a poté se obrátit na vyrovnání účtů s Čínou.

Západ však Putina staví do role válečného zločince a diktátora provádějícího zábor půdy v imperiálním stylu, který oslabil Rusko, vytvořil na Ukrajině silnější pocit státnosti a oživil alianci NATO tím, že jí dal poslání.Source link