Man met bovennatuurlijke vermogens: Wolf Messing


In dit artikel willen we je kennis laten maken met een mysterieus personage. Zijn vaardigheden om gedachten te lezen verbaasden zowel Albert Einstein als Sigmund Freud; zijn nauwkeurige voorspellingsvermogen zorgde ervoor dat Hitler een beloning van 200.000 mark voor zijn hoofd uitloofde; en zijn hypnose maakte Stalin bang. Hij was de bovennatuurlijke meester met de titel “The World’s Greatest Psychic” – Wolf Messing.

Een bovennatuurlijke ontmoeting

Messing werd op 10 september 1899 geboren in een Joods dorp in de buurt van Warschau, Polen. Zijn ouders waren allebei vrome Joodse gelovigen, en zelfs in armoede waren ze nog steeds in staat hun religie strikt te volgen. De religieuze sfeer in de familie maakte de kleine Messing extra vroom.

Messing ging op zesjarige leeftijd naar de Joodse basisschool. Hij had een uitstekend geheugen en was goed in het reciteren van lange teksten. Dit unieke talent trok de aandacht van een joodse rabbijn, die besloot hem voor verdere studie naar een joods seminarie te sturen en hem op te leiden tot rabbijn. De vrome Joodse ouders van Messing waren opgetogen. Messing was echter helemaal niet enthousiast over de toekomst van het dragen van een zwart gewaad als predikant. Toen hij afstudeerde aan de religieuze school, weigerde hij naar het seminarie te gaan. Messing en zijn familie kregen daardoor een verhitte discussie.

Vlak na de ruzie gebeurde er iets vreemds. Op een dag vroeg de vader van Messing hem om in een winkel een pakje sigaretten te kopen. Het was nacht, Messing liep in het donker naar de veranda. Plotseling verscheen er een reus in een wit gewaad op de trap.

Messing zei: “Ik zag zijn baard, zijn gezicht met brede jukbeenderen en een paar buitengewoon doordringende ogen… De ‘boodschapper’ van de hemel hief zijn handen in zijn wijde mouwen naar de hemel. ”

De ‘boodschapper’ zei tegen hem: ‘Mijn kind! God heeft mij gestuurd om naar jou toe te komen… om jouw toekomst te voorspellen, en jij moet je plicht jegens God vervullen…’

Het geluid was als een brullende donder. Nadat hij dit had gehoord, viel het nerveuze jongetje op de grond en viel flauw. Toen hij wakker werd, zag hij zijn ouders een gebed voorlezen.

Messing was toen pas negen jaar oud en hij was niet duidelijk over dingen buiten deze wereld. Na dit bovennatuurlijke incident te hebben meegemaakt, verzette de kleine Messing zich niet langer tegen het seminarie, gehoorzaamde hij de regeling van zijn ouders en ging naar een andere stad om leerling te worden van het Joodse seminarie.

De zaken waren echter onvoorspelbaar. Twee jaar later, net toen mensen dachten dat Messing in de toekomst rabbijn zou worden, nam het traject van zijn leven een wending.

Er was eens dat Messing in een gebedsruimte was en een dakloze man ontmoette. Deze persoon leek erg op de reus in het witte gewaad die hij eerder had gezien. Messing was opnieuw geschokt, maar deze keer viel hij niet flauw, maar hij had diepe twijfels over zijn ouders en religie in zijn hart. Toen hij jong was, vermoedde hij dat hij naar het seminarie kwam om te studeren omdat hij werd misleid door een dakloze. Deze vragende gedachte had een heftige invloed op zijn geest.

Op een dag kwam hij eindelijk in opstand. Hij wilde wegrennen en het seminarie verlaten. Om het ‘geld’ te laten ontsnappen, stal hij geld dat was gedoneerd door Joodse gelovigen. Daarna zat hij alleen in de gebedsruimte, uiteraard niet om te bidden of om berouw te tonen, maar om geld te tellen. Dit was een van de weinige slechte dingen die hij in zijn herinnering had gedaan. Hij besloot de omgeving te ontvluchten.

Het begin van iets bovennatuurlijks

Messing, die op de vlucht was, stapte in de trein en verstopte zich onder de bank om de conducteur te ontwijken die de kaartjes controleerde. Moe en slaperig viel hij al snel in slaap terwijl de trein schudde. Zijn grootste zorg kwam echter nog steeds. Ondanks de zwakke lichten in het rijtuig zag de conducteur hem en vroeg: ‘Waar is je kaartje?’

Nervous Messing pakte een klein stukje krantenpapier op de grond en overhandigde het aan de conducteur. Met een sterk verlangen in zijn hart bad hij tot God om hulp en liet de conducteur het kladpapier als een kaartje behandelen. Als gevolg hiervan bekeek de conducteur zorgvuldig het ‘kaartje’, sloeg er vervolgens serieus een gat in, wat aangeeft dat de kaartjescontrole was voltooid, en gaf het oud papier vervolgens terug aan Messing. De conducteur keek de magere jongen verbijsterd aan. Waarom verstopte hij zich onder de bank, aangezien hij een ‘kaartje’ had? Er zijn nog lege stoelen in het rijtuig! De conducteur vertelde Messing vriendelijk dat de trein over twee uur in Berlijn zou aankomen.

Dit was Messing’s eerste blijk van bovennatuurlijke vermogens in zijn leven, een ervaring die hij nooit zal vergeten. In de toekomst vluchtte Messing naar de voormalige Sovjet-Unie en noemde de kwestie vele malen bij verschillende gelegenheden. Ondanks dat we ons in het communistische kamp bevinden waar de evolutietheorie en het atheïsme doordringen, is dit incident, dankzij de verslagen van tv, kranten en boeken, een interessant feit geworden waar bijna iedereen vanaf weet.

Deze trein naar Berlijn maakte een einde aan de kindertijd van Messing. In zijn ogen was Berlijn vóór de oorlog een enorme stad, vol mensen en harde geluiden.

Om het probleem van voedsel en kleding op te lossen, werkte Messing als expeditiechauffeur, waarbij hij allerlei spullen droeg, de afwas deed en schoenen poetste enz. Dit was een heel moeilijke tijd in zijn leven. Omdat hij vaak honger had, voelde hij zich destijds bijzonder gezegend als hij een hapje brood at.

Opstanding uit de dood

Vijf maanden na aankomst in Berlijn stortte Messing door honger in elkaar op de brug. Mensen konden zijn pols niet voelen of zijn hartslag horen, en zijn lichaam was koud. Mensen dachten dat Messing dood was en stuurden hem naar het mortuarium.

Op de derde dag na de ‘dood’ van Messing kwam een ​​beroemde Duitse psychiater, Dr. Abel, zijn ‘lichaam’ onderzoeken, maar ontdekte onverwachts dat hij nog steeds een zwakke en ongrijpbare pols had, dus maakte hij hem wakker.

Dr. Abel leerde Messing in zichzelf te geloven, in kracht, en moedigde hem aan om te doen wat hij maar wilde. Abel en psychiater professor Schmidt trainden Messing en voerden talloze experimenten uit. Geleidelijk aan leerde Messing de ‘stem’ nauwkeurig te scheiden, dat wil zeggen, de ‘stem’ die hij moest horen te selecteren uit de vele gedachten die in ieders geest opkwamen.

Om te testen of zijn gedachtenlezen correct was, ging Messing naar de markt in Berlijn en liep langs de toonbanken van de winkels. Als een radio luisterde hij naar de stemmen van deze winkeliers. Zo hoorde hij eens de stem van een winkelier. Messing keek naar de ogen van de ander en zei: ‘Maak je geen zorgen, je dochter zal niet vergeten de koeien te melken en de varkens te voeren. Hoewel ze nog jong is, is ze sterk en slim…’ De winkelier was even verbijsterd en schreeuwde toen, toen wist Messing dat hij de gedachten van de eigenaar goed had gelezen.

Tijdens de ruim twee jaar durende training leerde Dr. Abel Messing ook hoe hij mind control kon gebruiken om pijn over te dragen. Toen hij bijvoorbeeld met een naald in de borst en nek stak, leerde hij Messing de pijn ergens anders heen te verplaatsen, zodat Messing zelf geen pijn voelt.

Het magische vermogen om ‘leven en dood te beheersen’

Dr. Abel stelde Messing voor aan een manager, de heer Zellmeister, en sindsdien begon hij aan een acteercarrière. Hij had een eenvoudige taak: dood spelen in een kristallen kist. Hij kon zichzelf beheersen en in een diepe, diepe slaap vallen, waarbij hij drie dagen volkomen stil bleef. Drie dagen per week stond Messing vrijelijk op de rand van leven en dood. Al snel had hij de titel “Wonder Boy” verdiend.

Met deze baan verdiende Messing vijf Duitse marken per dag. Voor tieners die gewend waren aan hongersnood was dit een aanzienlijke rijkdom. Niet alleen kon hij zelfstandig leven, maar hij kon ook zijn ouders helpen. Vervolgens stuurde hij een brief naar zijn ouders en vertelde hen over zijn situatie.

Het magische vermogen dat Messing bezat, zoals het vermogen om zijn eigen lichaamsfuncties te beheersen, inclusief het kloppen van het hart en de inwendige organen, was ook vrij gebruikelijk onder Indiase yogi’s.

In 1935, de Franse cardioloog Dr. Therese. Brosse heeft het in de praktijk getest met een draagbare elektrocardiograaf. Nadat een Indiase yogi aan meditatie begon, begonnen de experts hem te testen. Hij kon zijn pols niet voelen, noch zijn hartslag horen, en het elektrocardiogram liet een rechte lijn zien. Uit instrumenten bleek dat zijn hart niet meer klopte, maar dat hij nog leefde.

In 1961 beweerden drie yogi’s dat ze op eigen kracht een hartstilstand onder controle konden houden. Artsen in New Delhi observeerden hen en de resultaten toonden aan dat hun hartslag, bloeddruk en hartgeluiden waren gestopt, en dat alleen het elektrocardiogram een ​​normale curve vertoonde.

Een yogi genaamd Satyamurti in India werd acht dagen lang in een afgesloten put begraven met ECG-monitoring en andere verschillende soorten experimenten. Negenentwintig uur nadat de yogi de put was binnengegaan, vertoonde het elektrocardiogram een ​​rechte lijn.

Deze rechte lijn duurde tot de ochtend van de achtste dag, en het huidige signaal bleef een half uur voordat de put werd geopend stijgen. Onderzoekers hadden symptomen van bradycardie en myocardiale ischemie verwacht, die tijdens het testen niet naar voren kwamen. Gedurende de acht dagen dat Satyamurti in de put zat, bevond hij zich in een zeer diepe staat van meditatie. Dat wil zeggen, de lichaamsfunctie stopte volledig, de hartslag, het metabolisme en de bloedcirculatie stopten allemaal en de lichaamsfunctie kon nog steeds behouden blijven.

Afgaande op zijn verhalen uit de jaren twintig en dertig, nadat yogi’s in diepe meditatie waren verzonken, waren de voorbeelden van het beheersen van lichaamsfuncties geen geïsoleerde gevallen. Er is geen bewijs te vinden in de geschriften van Messing of hij meditatie beoefende of niet, maar vermoedelijk begreep hij dit soort yoga niet, tenminste toen hij 15 jaar oud was en ‘dood speelde’ voor de kost. De verschillende buitengewone verschijnselen van Messing trokken de aandacht van veel wetenschappers en experts.Source link


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *