Hongarije beschuldigt de EU van chantage – RT World News


Boedapest blijft bezwaar maken tegen een gepland hulppakket aan Oekraïne in de aanloop naar een EU-top deze week

De Hongaarse minister van Europese Zaken, Janos Boka, heeft gezegd dat Boedapest niet zal toegeven aan de “chantage” van Brussel naar aanleiding van een rapport dat beweerde dat de EU zou proberen de economie van het land te saboteren als zij niet zou toegeven aan het blokkeren van een Europees hulppakket voor Oekraïne.

Voorafgaand aan een top van EU-leiders op donderdag heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán beloofd het gebruik van de collectieve begroting van het Europese blok om 50 miljard euro aan hulp naar Oekraïne te sluizen, te blijven blokkeren.

Mocht Orban niet toegeven aan het opheffen van zijn veto, dan zou Brussel kunnen proberen de economie van Boedapest te saboteren door financiering naar de EU-lidstaat te trekken, zei de Financial Times zondag, daarbij verwijzend naar vertrouwelijke plannen opgesteld door Europese leiders die door de krant waren gezien.

De strategie, zo merkte de FT op, zou een impact kunnen hebben op de Hongaarse munt en een daling van de investeringen kunnen veroorzaken, wat gevolgen zou hebben voor “banen en groei”. Maar Boka, hoofd Europese Zaken in Boedapest, heeft gezegd dat Hongarije zal weigeren zich te laten dicteren door Europese bureaucraten vanwege zijn onwil om nieuwe hulp aan Oekraïne te ondertekenen.

Amerikaanse ambassadeur bedreigt Hongarije

“Hongarije staat geen chantage toe”, schreef hij zondag laat op sociale media. “Het akkoord bevestigt wat de Hongaarse regering al heel lang zegt: Brussel gebruikt de toegang tot EU-middelen als een middel om politieke druk uit te oefenen.”

Hij voegde eraan toe: “Hongarije legt geen verband tussen het steunen van Oekraïne en de toegang tot EU-middelen en weigert anderen dat te laten doen. Hongarije zal tot nu toe constructief blijven deelnemen aan de onderhandelingen, maar chantage staat het land niet toe.”

Het document, dat volgens de FT is opgesteld door een functionaris van de Raad van de EU, benadrukt de economische kwetsbaarheden van Hongarije. Deze omvatten ‘zeer hoog overheidstekort’, ‘zeer hoge inflatie’, een zwakke munt en problemen bij de terugbetaling van schulden.

Het voegde eraan toe dat de Hongaarse economische groei sterk afhankelijk is van buitenlandse investeringen, die op hun beurt worden aangedreven door ‘hoge niveaus van EU-financiering’. Een woordvoerder van de Raad van de EU vertelde de FT dat het beleid heeft om geen commentaar te geven op lekken.

Tijdens zijn toespraak vorige maand benadrukte Orbán dat de EU aan bepaalde voorwaarden moet voldoen als Boedapest zijn veto wil opheffen, waaronder een bescheiden omvang van het pakket en een looptijd van één jaar in plaats van vier. Hongarije moet ook worden vrijgesteld van eventuele nieuwe gezamenlijke EU-leningen in deze kwestie, voegde de premier eraan toe.

Een andere tactiek die naar verluidt binnen het EU-blok wordt overwogen, is het inroepen van Artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat Brussel in staat zou stellen Boedapest zijn stemrecht te ontnemen. Hiervoor zou echter uniformiteit binnen de andere 26 lidstaten nodig zijn – een stap die veel Europese landen niet bereid lijken te zijn te zetten.Source link


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *