Hoe bodemmicroben de wereld kunnen redden – Mondiale problemen


Vijf maanden oude cassaveplanten groeien in de kas van Wageningen Universiteit, Nederland. Credit: Rene Geurts/ENSAMening door René Geurts (wageningen, nederland)Donderdag 1 februari 2024Inter Press Service

Maar dit gaat gepaard met zowel ecologische afwegingen als toenemende ongelijkheid. De helft van de wereld wordt nu gevoed dankzij synthetische stikstofkunstmest, maar het gebruik ervan genereert naar schatting 10,6 procent van de landbouwuitstoot, inclusief tot 70 procent van de stikstofoxide-uitstoot, een van de minder voorkomende broeikasgassen die niettemin bijna 300 keer zo groot is krachtiger dan koolstofdioxide.

Om dit aan te pakken, betreden wetenschappers een nieuwe grens van de Groene Revolutie, gebaseerd op nieuw inzicht in bodemmicroben en gewasbiologie. Dit biedt het potentieel voor een “genetische revolutie” die landbouwproductie mogelijk maakt zonder de noodzaak van het gebruik van even dure kunstmest.

De genetische revolutie komt deels voort uit de behoefte om iets te doen aan het feit dat de verworvenheden van de Groene Revolutie in de jaren zestig niet gelijkmatig verdeeld waren. Kleine boeren in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika hebben nog steeds beperkte toegang tot de nieuwste soorten plantmateriaal en kunstmest, terwijl ze kampen met een aantal van de meest aangetaste gronden ter wereld.

Rene Geurts van Wageningen Universiteit bezoekt in oktober 2022 een cassaveveld van een kleine boer nabij Abidjan, Ivoorkust. Credit: Christian Rogers/ENSA

Ondertussen hebben in Afrika belangrijke basisgewassen zoals cassave nog niet volledig geprofiteerd van de vooruitgang in moderne veredelingstechnologieën.

Recente ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis over hoe gewassen interageren met bodembacteriën en schimmels om voedingsstoffen te verkrijgen, bieden daarom de mogelijkheid om de plantenbiologie te optimaliseren om de behoefte aan kunstmest te verminderen, waardoor zowel de milieuproblemen van de landbouw als de ongelijkheid die de voedselzekerheid in Afrika in de weg staan, worden opgelost. .

Het komt ook voor dat cassave, na maïs het belangrijkste gewas van Afrika, het perfecte startpunt is voor een volgend hoofdstuk van landbouwwetenschap en innovatie.

In de evolutie van gewassoorten heeft cassave ternauwernood de kans gemist om hetzelfde natuurlijke vermogen te ontwikkelen als peulvruchten om te interageren met bodembacteriën om stikstof uit de lucht om te zetten. Peulvruchten werken samen met rhizobia in de bodem om op natuurlijke wijze stikstof vast te leggen, wat betekent dat bonen, erwten en linzen geen synthetische stikstofmeststof nodig hebben om te groeien.

Hoewel cassave niet met deze eigenschap is geëvolueerd, maakt het wortelgewas goed gebruik van arbusculaire mycorrhiza-schimmels, een bodemschimmel, om minerale voedingsstoffen zoals fosfaat te verkrijgen. Het biologische systeem dat cassave in staat stelt om te interageren met arbusculaire mycorrhiza-schimmels was de evolutionaire voorloper van stikstoffixatie.

Dit maakt cassave tot een soort springplank tussen peulvruchten, die geen stikstofbemesting nodig hebben, en andere gewassen, die momenteel afhankelijk zijn van kunstmatige bronnen van voedingsstoffen.

Wetenschappers, waaronder die van ons van het Enabling Nutrient Symbioses in Agriculture (ENSA)-project, onderzoeken de mogelijkheid om het bestaande mechanisme van cassave voor interactie met schimmels te gebruiken om ook interactie aan te gaan met bacteriën om stikstof vast te leggen.

Transgene cassaveplantjes die peulvruchtgenen bezitten, waardoor de planten stikstofbindende rhizobiumbacteriën kunnen herkennen. Credit: Rene Geurts/ENSA

Dit onderzoek bevindt zich in een zeer vroeg stadium, maar het vergroten van het vermogen van meer gewassen om voedingsstoffen op organische wijze te verkrijgen zonder de noodzaak van kunstmest zou in theorie meerdere voordelen hebben.

Een dergelijke ontwikkeling zou de opname van voedingsstoffen voor het gewas helpen verbeteren, wat zich zou vertalen in een grotere groei en hogere opbrengsten. Dit is vooral waardevol voor Afrikaanse boeren, die hebben gezien dat de cassaveopbrengsten sinds de jaren zestig stagneren.

Het voortzetten van de ontwikkeling van stikstofbindende cassave zou ook kunnen leiden tot een vermindering van de behoefte aan kunstmest, wat de landbouwemissies zou helpen terugdringen en tegelijkertijd productiviteitswinsten zou opleveren in regio’s die anders beperkt zouden zijn door de toegang tot kunstmest. Dit zou betekenen dat kleine boeren in Afrika zouden kunnen profiteren van opbrengststijgingen die vergelijkbaar zijn met die elders in de Groene Revolutie.

Als wetenschappers ten slotte de eigenschap kunnen introduceren om stikstof aan cassave te binden, opent dit de mogelijkheid om dit te vertalen naar andere, verwante gewassoorten.

Onderzoekers staan ​​aan het begin van hun verkenning van deze nieuwe grens, maar het potentieel van een ‘genetische revolutie’ ligt uiteindelijk in de richting van een ‘dubbel groene revolutie’ die de intensivering van de landbouw versnelt zonder de noodzaak van kunstmest.

Dit zou niet alleen helpen om een ​​groeiende bevolking duurzamer te voeden, maar het zou ook een gelijk speelveld creëren voor degenen die historisch achterop zijn geraakt door landbouwinnovatie.

Rene Geurts, universitair hoofddocent, Wageningen Universiteit, en hoofdonderzoeker bij het project Enabling Nutrient Symbioses in Agriculture (ENSA)

IPS VN-bureau

Volg @IPSNewsUNBureau
Volg IPS News UN Bureau op Instagram

© Inter Press Service (2024) — Alle rechten voorbehouden. Originele bron: Inter Press Service

Waar nu?

Laatste nieuws

Lees de laatste nieuwsverhalen:

Hoe bodemmicroben de wereld kunnen redden Donderdag 01 februari 2024In Afrika vernietigt heksenbranding het leven van oudere vrouwen Donderdag 01 februari 2024De militaire catastrofe in Myanmar: drie jaar en nog steeds Donderdag 01 februari 2024Het spook van de migratie: een gesprek met Hammoud Gallego Donderdag 01 februari 2024Genocideverdrag @75: een oproep tot toepassing ervan als ‘levende kracht in de wereldmaatschappij’ Donderdag 01 februari 2024Kort wereldnieuws: tientallen doden bij ‘standrechtelijke executies’ in Mali, update over Oekraïne, civiele bescherming in DR Congo, mensenrechten in Haïti Donderdag 01 februari 2024De VN en partners lanceren een humanitaire oproep van 2,7 miljard dollar voor Jemen Donderdag 01 februari 2024Gaza: VN-rechtenexperts veroordelen het ‘doden en tot zwijgen brengen’ van journalisten Donderdag 01 februari 2024Het aantal kankergevallen zal in 2050 naar verwachting met 77 procent stijgen Donderdag 01 februari 2024Gaza: Hulpoperaties in gevaar door financieringscrisis Donderdag 01 februari 2024

Link naar deze pagina vanaf uw site/blog

Voeg de volgende HTML-code toe aan uw pagina:

Hoe bodemmicroben de wereld kunnen redden, Inter Press Service, donderdag 1 februari 2024 (gepost door Global Issues)

…om dit te produceren:

Hoe bodemmicroben de wereld kunnen redden, Inter Press Service, donderdag 1 februari 2024 (gepost door Global Issues)Source link


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *