Conferentie van niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden om ontwikkeling aan te pakken: mondiale problemen


De derde VN-conferentie van niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden zal een gelegenheid zijn om de problemen waarmee deze landen worden geconfronteerd aan te pakken. Credit: Naureen Hossain/IPSdoor Naureen Hossain (Verenigde Naties)Dinsdag 6 februari 2024Inter Press Service

De derde VN-conferentie van door land omgeven ontwikkelingslanden (LLDC3) zal in juni plaatsvinden in Kigali, Rwanda. Er is een voorbereidingscommissie voor de conferentie ingesteld, die maandag voor de eerste keer bijeenkomt.

Het overkoepelende thema van de conferentie, ‘Driving Progress through Partnerships’, zal naar verwachting het belang benadrukken van steun van de wereldgemeenschap om de minst ontwikkelde landen in staat te stellen hun potentieel te benutten en de SDG’s te verwezenlijken. De conferentie nodigt de deelname uit van meerdere belanghebbenden, waaronder de hoofden van staat en regering, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Verschillende hoge leiders in het VN-systeem, waaronder secretaris-generaal António Guterres, zullen naar verwachting de LLDC3-conferentie bijwonen.

Tweeëndertig landen zijn geclassificeerd als minst ontwikkelde landen (MOL’s), waarvan er 17 ook zijn geclassificeerd als minst ontwikkelde landen (MOL’s). Zestien bevinden zich in Afrika en de overige bevinden zich in Azië, Europa en Zuid-Amerika. Dit jaar zal het de eerste keer zijn dat de LLDC-conferentie in Afrika wordt gehouden.

Rabab Fatima, onder-secretaris-generaal en hoge vertegenwoordiger van het Bureau voor de Minst Ontwikkelde Landen, en de secretaris-generaal van de LLDC3-conferentie, merkten op dat deze conferentie een ‘eens in de tien jaar kans’ zou zijn voor de wereldgemeenschap. om tegemoet te komen aan de behoeften van de minst ontwikkelde landen om “ervoor te zorgen dat niemand achterblijft”.

“De 32 geheel door land omgeven ontwikkelingslanden worstelen met unieke uitdagingen vanwege hun geografische en structurele beperkingen en hun gebrek aan integratie in de wereldhandel en mondiale waardeketens. Hun situatie is nog verergerd door de aanhoudende gevolgen van de pandemie, de klimaatverandering en het conflict”, zei ze.

Het gebrek aan directe toegang tot kusthavens betekent dat de minst ontwikkelde landen afhankelijk zijn van doorvoerlanden om hen met internationale markten te verbinden. Dit kan leiden tot hoge handelskosten en vertragingen in het goederenverkeer. In andere gevallen zijn veel transitburen van de minst ontwikkelde landen ook ontwikkelingslanden met hun eigen economische uitdagingen. Volgens Fatima bedroeg de gemiddelde vrachtreistijd voor de minst ontwikkelde landen twaalf dagen, vergeleken met zeven dagen voor transitlanden.

Als gevolg van de trage vooruitgang in de ontwikkeling leeft achtentwintig procent van de mensen in de minst ontwikkelde landen in armoede. Minstens een derde van de mensen loopt een groot risico op een of andere vorm van schuldenlast, of kampt al met schulden, en 58 procent van de mensen heeft te maken met matige tot ernstige voedselonzekerheid.

Enkhbold Vorshilov, permanent vertegenwoordiger van Mongolië bij de VN, merkte op dat de conferentie een “kritiek moment” zou zijn voor de minst ontwikkelde landen. Hij fungeert ook als covoorzitter van het voorbereidend comité, samen met de permanente vertegenwoordiger van Oostenrijk. Hij voegde eraan toe: “Ondanks onze gevarieerde culturele en economische structuren delen we gemeenschappelijke uitdagingen die onze ontwikkeling en economische groei belemmeren.”

Het Voorbereidende Comité zal onderhandelen over de details van het slotdocument van de conferentie, dat is opgesteld om “de uitdagingen en ambities van de minst ontwikkelde landen samen te vatten”, aldus Gladys Mokhawa, permanent vertegenwoordiger voor Botswana en voorzitter van de Global Group of Landlocked Developing Countries. Mokhawa zei dat het document tot nu toe algemene steun heeft gekregen van de lidstaten en dat het uiteindelijke ontwerp veelomvattend zou zijn en toegewijd zou zijn aan het aanpakken van de uitdagingen waarmee de minst ontwikkelde landen worden geconfronteerd “die aansluiten bij hun specifieke behoeften en ambities.”

“Een visie is duidelijk: de geografische uitdagingen transformeren en ervoor zorgen dat onze geheel door land omgeven status niets meer is dan een detail van de geografie”, zei ze. “Wij geloven dat onze collectieve inspanningen een verschil kunnen en zullen maken.”

“Ons doel is niet louter een document op te stellen, maar om positieve, echte partnerschappen op te bouwen die de geheel door land omgeven ontwikkelingslanden in staat zullen stellen hun uitdagingen te overwinnen en duurzame welvaart te bereiken”, aldus Vorshilov. Hij voegde eraan toe dat, samen met de steun van naburige transitlanden, samenwerking van ontwikkelingspartners en financiële instellingen belangrijk zou zijn om de middelen te mobiliseren die nodig zijn om de minst ontwikkelde landen te ondersteunen.

Het document is bedoeld als leidraad voor de minst ontwikkelde landen voor de komende tien jaar en zal verschillende interessegebieden aanroeren. Naast het aanpakken van transport en handel zal het zich richten op opkomende kwesties, zoals wetenschap, technologie en innovatie, en het verbeteren van de capaciteit en veerkracht tegen problemen die voortvloeien uit de klimaatverandering.

Bij eerdere bijeenkomsten, waaronder de eerste bijeenkomst van de commissie, hebben delegaties hun solidariteit betuigd met de minst ontwikkelde landen en hun steun uitgesproken voor de agenda van de komende conferentie. Ambassadeur Stavros Lambrinidis, permanent vertegenwoordiger van de delegatie van de Europese Unie bij de VN, verklaarde dat de ontwikkelingsuitdagingen vragen om “een efficiëntere toewijzing van financiële middelen op weg naar de SDGs” en dat een “essentieel onderdeel” van hun partnerschap de ontwikkeling zou zijn van verbindingen en transportcorridors ten behoeve van alle volkeren.

Namens de Afrikagroep merkte ambassadeur Marc Hermanne Araba uit Benin op dat Afrika het zwaarst te kampen heeft met de uitdagingen waarmee de minst ontwikkelde landen en hun aangrenzende transitlanden worden geconfronteerd. Hij voegde eraan toe dat het huidige moment een kans is om ‘een transformatieve agenda voor de minst ontwikkelde landen in kaart te brengen’, en dat het daarom belangrijk is dat de wereldgemeenschap haar engagement herbevestigt om de uitdagingen van de minst ontwikkelde landen samen aan te pakken, om ‘ervoor te zorgen dat deze landen niet in de steek worden gelaten’. achter.”.

USG Fatima verwelkomde de media als een ‘sleutelpartner’, waardoor de stemmen van de minst ontwikkelde landen een platform zouden krijgen, en om de kloof te overbruggen tussen de conferentie en de gemeenschappen die het meest getroffen zullen worden door de uitkomsten door hun perspectieven te delen.

IPS VN-bureaurapport

Volg @IPSNewsUNBureau
Volg IPS News UN Bureau op Instagram

© Inter Press Service (2024) — Alle rechten voorbehouden. Originele bron: Inter Press Service

Waar nu?

Laatste nieuws

Lees de laatste nieuwsverhalen:

Conferentie van niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden om de ontwikkeling aan te pakken Dinsdag 06 februari 2024Vrouwelijke genitale verminking en besnijdenis in Azië blijven een verwaarloosd probleem Dinsdag 06 februari 2024Moimuna Nursing Institute luidt hoop in voor kwetsbare plattelandsmeisjes in Bangladesh Dinsdag 06 februari 2024De politieke chef van de VN waarschuwt voor een escalerende tol nu het derde jaar van oorlog in Oekraïne opdoemt Dinsdag 06 februari 2024Kort wereldnieuws: ongekende cholerapiek in Afrika, update van de uitlevering van Julian Assange, sprinkhanen verergeren de Soedan-crisis Dinsdag 06 februari 2024Plaatsvervangend hoofd van de VN roept op tot ‘moed, visie en solidariteit’ om middeninkomenslanden een impuls te geven Dinsdag 06 februari 2024Het VN-rechtenbureau spreekt zorgen uit in de aanloop naar de verkiezingen in Pakistan Dinsdag 06 februari 2024Te midden van een financieringscrisis zou het werk van de UNRWA in Libanon in maart kunnen eindigen Dinsdag 06 februari 2024Een jaar later is het lijden voor de overlevenden van de aardbevingen in Turkije en Syrië nog lang niet voorbij Dinsdag 06 februari 2024Nu het Midden-Oosten zich op een ‘kritiek moment’ bevindt, roept de VN-gezant voor Irak op tot terughoudendheid Dinsdag 06 februari 2024

Link naar deze pagina vanaf uw site/blog

Voeg de volgende HTML-code toe aan uw pagina:

Conferentie van niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden over ontwikkeling, Inter Press Service, dinsdag 6 februari 2024 (gepost door Global Issues)

…om dit te produceren:

Conferentie van niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden over ontwikkeling, Inter Press Service, dinsdag 6 februari 2024 (gepost door Global Issues)Source link


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *