Commentaar: Spelen de VS en Groot-Brittannië met luchtaanvallen op Houthi-rebellen snel en losjes met het internationaal recht?


BRIGHTON, Engeland: De VS en Groot-Brittannië hebben de afgelopen weken een aantal gezamenlijke militaire aanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen in Jemen. De aanvallen zijn een reactie op aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen op zowel commerciële als staatsschepen in de Rode Zee sinds het conflict uitbrak in Gaza op 7 oktober 2023.

De VS en Groot-Brittannië hebben hun stakingen gerechtvaardigd door een beroep te doen op het recht op zelfverdediging, zoals vastgelegd in artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Hetzelfde recht is ook terug te vinden in het internationaal gewoonterecht.

Samen bepalen de twee bronnen dat het recht bestaat “als er een gewapende aanval plaatsvindt” tegen een staat en dat elke ondernomen actie zowel “noodzakelijk” als “proportioneel” moet zijn.

Op het eerste gezicht lijkt deze rechtvaardiging relatief eenvoudig. Maar de realiteit is dat de door deze staten aangevoerde rechtvaardiging verre van duidelijk is en dat de toepasselijke wetgeving nog niet vastligt.

WAS ZELFBESCHERMING GERECHTVAARDIGD?

De Houthi’s hebben een groot deel van Jemen in handen. Maar zij vertegenwoordigen (nog) niet de wettelijk erkende regering. Hoewel er tegenwoordig veel steun bestaat voor het argument dat gewapende aanvallen die een staat in staat stellen uit zelfverdediging te handelen, kunnen worden gepleegd door niet-statelijke groeperingen zoals de Houthi’s, is dit geen vaststaand standpunt.

Veel staten, commentatoren en zelfs het Internationaal Gerechtshof eisen nog steeds dat dergelijke aanvallen door staten worden gepleegd of op zijn minst aan een staat kunnen worden toegeschreven via zijn effectieve controle over aanvallen door niet-statelijke gewapende groepen.

Of Iran dit niveau van controle over deze specifieke aanvallen had, is niet duidelijk. Maar hoe dan ook vond de reactie van de VS en Groot-Brittannië plaats op het grondgebied van Jemen, en niet op Iran.Source link


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *