Commentaar: Er ontstaat een nieuwe mondiale genderkloof


#METOO DE SLEUTELTRIGGER

In de Verenigde Staten blijkt uit gegevens van Gallup dat vrouwen tussen de 18 en 30 jaar, na tientallen jaren waarin de seksen ongeveer gelijk verdeeld waren over liberale en conservatieve wereldbeelden, nu 30 procentpunten liberaler zijn dan hun mannelijke tijdgenoten. Het duurde slechts zes jaar voordat die kloof ontstond.

Duitsland laat nu ook een kloof van 30 punten zien tussen steeds conservatievere jonge mannen en progressieve vrouwelijke tijdgenoten, en in Groot-Brittannië bedraagt ​​de kloof 25 punten. Vorig jaar steunde in Polen bijna de helft van de mannen tussen 18 en 21 jaar de extreemrechtse Confederatiepartij, vergeleken met slechts een zesde van de jonge vrouwen van dezelfde leeftijd.

Buiten het Westen zijn er zelfs nog grotere verdeeldheid. In Zuid-Korea gaapt nu een gapende kloof tussen jonge mannen en vrouwen, en in China is de situatie vergelijkbaar. In Afrika laat Tunesië hetzelfde patroon zien. Opvallend is dat deze dramatische verdeeldheid in elk land ofwel exclusief is voor de jongere generatie, ofwel daar veel uitgesprokener is dan onder mannen en vrouwen van in de dertig en ouder.

De #MeToo-beweging was de belangrijkste trigger, die aanleiding gaf tot fel feministische waarden onder jonge vrouwen die zich gesterkt voelden om zich uit te spreken tegen langdurig onrecht. Die vonk vond vooral droge tondel in Zuid-Korea, waar de genderongelijkheid groot blijft en regelrechte vrouwenhaat veel voorkomt.

Bij de presidentsverkiezingen van 2022, terwijl oudere mannen en vrouwen achter elkaar stemden, schaarden jonge mannen zich zwaar achter de rechtse People Power-partij, en steunden jonge vrouwen de liberale Democratische partij in vrijwel gelijke en tegengestelde aantallen.

Zuid-Korea is een extreme situatie, maar dient als waarschuwing voor andere landen voor wat er kan gebeuren als jonge mannen en vrouwen uit elkaar gaan. De samenleving is in tweeën gedeeld. Het huwelijkscijfer is gekelderd en het geboortecijfer is dramatisch gedaald, tot 0,78 geboorten per vrouw in 2022, het laagste van alle landen ter wereld.Source link


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *