Bewustzijn en innerlijke energie: de kracht om de wereld te veranderen


Door Carina Tan

De meesten van ons beschouwen bewustzijn als een product van de hersenen die onze ledematen en zintuigen besturen. Als iemand zou zeggen dat het menselijk bewustzijn een hoger energieniveau heeft, dat niet alleen het menselijk lichaam kan veranderen, maar ook de omringende omgeving, en zelfs het lot van mensen kan bepalen, zou dat dan niet ondenkbaar klinken? Hier onderzoeken we de relatie tussen menselijk bewustzijn en energie.

Placebo- en Nocebo-effect

Veel mensen hebben misschien gehoord van het ‘placebo-effect’. In het geval van een ineffectieve therapie of interventie hoeft men bijvoorbeeld alleen maar de patiënt ervan te overtuigen dat deze zijn gezondheid kan verbeteren en zijn mentaliteit kan veranderen. In een vergelijkend onderzoek injecteerde de arts de patiënt alleen met een normale zoutoplossing, maar vertelde hem dat de injectie een bepaald therapeutisch medicijn was. Als gevolg hiervan werd de patiënt beter, net als bij het gebruik van het echte medicijn.

De effectiviteit van dit ‘placebo-effect’ is nu bewezen op medisch gebied, wat de kracht van de geest lijkt aan te tonen die verder gaat dan het fysieke. En de onderzoekers ontdekten ook dat sommige factoren die het ‘placebo-effect’ kunnen beïnvloeden, verband houden met de geest en het verstand van mensen. Optimistische mensen zullen bijvoorbeeld eerder een positieve impact ervaren dan pessimistische mensen; Patiënten voelen zich minder symptomatisch als ze een arts zien die ze vertrouwen. Ook presteerden onderzoekers tijdens klinische onderzoeken, wanneer onderzoekers de onderzoeksdeelnemers vertelden dat ze langer hadden geslapen dan ze in werkelijkheid hadden, beter op zowel taal- als rekenvaardigheidstests als ze hoorden dat ze voldoende slaap kregen; en toen de hotelschoonmakers hoorden dat hun werk als fysieke oefeningen gold, verbeterde hun gezondheidstoestand, inclusief gewicht, lichaamsvet, taille-heupverhouding en bloeddruk.

Er zijn echter voor- en nadelen, en het placebo-effect heeft ook een ‘nocebo-effect’, dat mensen de kwade tweelingbroer van het placebo-effect noemen. Dat wil zeggen: als u negatieve verwachtingen heeft, kunnen uw symptomen verergeren en zelfs levensbedreigend zijn. Hier is een bekend voorbeeld van het nocebo-effect.

Dr. Bernard Lown is een beroemde Amerikaanse cardioloog en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1985. In zijn boek The Lost Art of Healing vertelt hij wat hij zich herinnerde als een verbazingwekkend experiment. In 1936 werd een gevangene in India die tot ophanging was veroordeeld, naar een kamer gebracht en daarin stond een man. De gevangene dacht dat hij een gevangenisdirecteur was, maar de man was eigenlijk een onderzoeker.

De onderzoekers vertelden de gevangene dat hij geëxecuteerd zou worden, hij kon ervoor kiezen om opgehangen te worden of dood te bloeden. De gevangene koos voor het laatste. Daarom werd hij aan het bed vastgebonden en geblinddoekt. Wat hij niet wist, was dat er containers met water aan de vier bedstijlen hingen en lekbakken eronder, en vervolgens krabden de onderzoekers aan zijn pols zonder het bloedvat daadwerkelijk te doorboren. Vervolgens liet hij het water eruit druppelen en liet de gevangene naar het geluid luisteren. In eerste instantie lieten de onderzoekers het water heel snel stromen, en na een tijdje vertraagden ze geleidelijk de waterstroom, waardoor de gevangene de illusie kreeg dat zijn bloed opraakte. Tegen het einde van het druipende geluid stopte ook het hart van de gezonde jongeman. Hij was dood zonder een druppel bloedvergieten. Dit experiment is in het Westen niet herhaald omdat het de ethiek in twijfel trekt. Maar in feite heeft modern wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat de invloed van de geest op het menselijk lichaam voortdurend bestaat, en dat deze een verbazingwekkende invloed heeft.

Energieniveau van bewustzijn

Dr. David R. Hawkins werd in 1927 in Wisconsin geboren. Hij stond bekend als een baanbrekend onderzoeker, auteur, arts en wetenschapper op het gebied van bewustzijnsonderzoek en spiritualiteit. Hij verscheen op grote netwerktelevisie- en radioshows; en gaf veel lezingen in Westminster Abbey, Oxford Forum, Notre Dame, Harvard en meer. Hij stierf in Arizona in 2012.

Samen met andere wetenschappers heeft Hawkins meer dan twintig jaar besteed aan de ontwikkeling van een boek ‘The Map of Consciousness Explored’, waarin hij het menselijk bewustzijn en de menselijke trillingsfrequenties bestudeerde. Gedurende de periode verspreidden de willekeurig geselecteerde proefpersonen zich over de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Zuid-Amerika, Noord-Europa en andere plaatsen, met verschillende indicatoren van diversiteit, zoals ras, cultuur, industrie, leeftijd, enz. Hij verzamelde miljoenen gegevens , en voerde meer dan 250.000 vergelijkingscorrecties uit om te bepalen hoe iemands waarden, houdingen en emoties het niveau van bewuste energie van een persoon vertegenwoordigen.

Geleerden hebben ontdekt dat de verschillende gemoedstoestanden en emoties van mensen verschillende trillingsfrequenties zullen hebben. In Dr. Hawkins’ diagram van de verdeling van het bewustzijn is een energieniveau van 200 het grenspunt, dat een trillingsfrequentie van 20.000 Hz vertegenwoordigt. Een niveau onder de 200 is negatief en schadelijk voor mensen. Dr. Hawkins gelooft dat mensen vatbaar zijn voor ziekten als hun energieniveau lager is dan 200. Meestal zullen slechte gedachten ervoor zorgen dat het energieniveau laag is, maar als mensen veel pijn lijden, zal hun energie ook erg laag zijn, wat hun gezondheid schaadt. Laten we eens kijken naar wat dit energieniveau vertegenwoordigt, van laag naar hoog.

Het laagste energieniveau is schaamte, dat een energieniveau van 20 heeft en de dood nabij is. Mensen zullen zich zeer ellendig voelen, bijvoorbeeld wanneer ze worden geslagen en uitgescholden, bedrogen of belachelijk gemaakt. En veel mensen plegen zelfmoord in deze gemoedstoestand. Vooral omdat we in het cybertijdperk leven waarin velen alleen maar anoniem commentaar geven, maar niet weten wat voor ernstige schade ze anderen zullen berokkenen.

Het volgende is het schuldgevoel, dat een energieniveau van 30 heeft. Mensen op dit niveau hebben een diep schuldgevoel of weten dat ze slechte dingen hebben gedaan, zoals op de vlucht geslagen moordenaars, drugsbaronnen en gangsters. Op dit moment is de psychologische reactie kwaadaardig. In het onderzoek van Dr. Hawkins zaten maar heel weinig mensen op dit energieniveau.

Ze worden gevolgd door apathie met een energieniveau van 50. Mensen in deze toestand geven niets om zichzelf of anderen, hun kijk op de wereld en de mensen is hopeloos, ze kunnen zeer verslaafd zijn aan drugs, alcohol, drugs, enz. Dit verder zijn verdriet (niveau 75), angst (niveau 100), lust (niveau 125), woede (niveau 150) en trots (niveau 175). Deze liggen allemaal onder de 200, wat negatieve energieniveaus zijn die schadelijk zijn voor het lichaam en het leven ongelukkig maken.

Wanneer het het energieniveau van 200 bereikt, begint het bewustzijn positieve energie te vertonen. De eerste is moed (niveau 200), inclusief doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen, enz. Dan is er neutraliteit (niveau 250). De volgende stap is bereidheid (niveau 310), zulke mensen zullen het initiatief nemen om werktaken te voltooien, omdat ze niet langer trots en koppig zijn, ze hun eigen tekortkomingen kunnen zien en zichzelf kunnen laten groeien; dan acceptatie (Acceptatie, energieniveau 350). Deze mensen kunnen anderen geluk brengen. Veel succesvolle ondernemers, politici en vooraanstaande figuren uit alle lagen van de bevolking hebben hun bewuste energieniveaus tussen de 200 en 350.

Ze worden gevolgd door de rede (400) en innerlijke liefde (500). Dergelijke mensen zullen waarschijnlijk grote prestaties bereiken in de wetenschappelijke of ideologische wereld. Er wordt gezegd dat Einstein, Newton, etc. tot dit niveau behoren. Er zijn maar heel weinig mensen in de menselijke samenleving die het niveau van 400 tot 500 kunnen bereiken.

Wanneer de bewuste energie van een persoon 540 kan bereiken, is dit het niveau van innerlijke vreugde. Zijn geest zou een bijzondere energie hebben. Binnen het bereik van zijn energieveld kunnen degenen die ziek zijn of pijn hebben enige verlichting krijgen. Als het om Vrede (600) gaat, zullen mensen een grotere energie van gedachten en genezing hebben, en nog meer voor anderen kunnen zorgen.

Verlichting (700-1000) is het energieniveau van alle verlichte wezens die in de geschiedenis spirituele paradigma’s hebben gecreëerd die door alle generaties kunnen worden gevolgd. Dr. Hawkins zei dat hij het voorrecht had zo iemand persoonlijk te ontmoeten, en dat was Moeder Teresa. Moeder Teresa won in 1997 de Nobelprijs voor de Vrede. Vanaf het moment dat ze de kamer binnenkwam, was alle aanwezigen vervuld van onverklaarbaar geluk. Door haar uiterlijk vergaten mensen bijna alle afleidingen en wrok.

Volgens het onderzoek van Dr. Hawkins waren er in zijn tijd slechts 12 mensen op de wereld met een energieniveau van 700-1000. Dr. Hawkins zei echter dat hij nog nooit in zijn leven iemand met een energieniveau van 1000 had gezien. Hij gelooft dat de geboorte van deze mensen zegeningen voor alle mensen zal brengen en het bewuste energieveld van alle mensen kan beïnvloeden. Zijn bewustzijn is volkomen goddelijk. De legende gaat dat zodra Jezus in een bepaald dorp verscheen, de stemming van de omringende mensen buitengewoon helder en puur werd.

De experimentele resultaten van Dr. Hawkins en anderen laten zien dat het energieniveau van elke persoon wordt bepaald door de overtuigingen, motivaties, gedrag en spirituele sfeer van de persoon, en dat het energieniveau van een persoon alles in het leven van deze persoon bepaalt. Dus ieder van ons zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor al onze gedachten, woorden of daden. Dit lijkt heel erg op wat de oude Chinezen zeiden: een gezin dat goede daden verzamelt, zal beloond worden; een gezin dat slechte daden opstapelt, zal meer rampen meemaken.

Het geheim om het energieniveau te verhogen

Een persoon onder de 200 is schadelijk voor mensen, dus de mogelijkheid om van onder de 200 te springen is een enorme sprong in het energieniveau en kan zelfs iemands levensbestemming veranderen. Dus wat kunt u doen om uw energieniveau te verbeteren?

In feite heeft alles wat in deze wereld bestaat zijn eigen trillingsfrequentie en energieniveau, inclusief boeken, schilderijen, architectuur, muziek, eten, enz. En alles in de omgeving van een persoon zal invloed hebben op het bewustzijnsniveau hiervan. persoon.

De oude Chinezen spraken bijvoorbeeld over ‘deugdzame en elegante muziek’ en geloofden dat muziek die zich richt op moraliteit en nobele ambities pure energie heeft en een goede rol kan spelen voor zowel artiesten als luisteraars, en zelfs ziekten kan genezen. Het klassieke werk van de traditionele Chinese geneeskunde “Huangdi Neijing” verwijst naar de theorie van “vijf tonen voor de behandeling van ziekten”, en de vijf tonen van “gong, shang, jue, zhi, yu” komen overeen met de vijf organen van het menselijk lichaam, respectievelijk milt, long, lever, hart en nier. , behandel verschillende ziekten met muziek op verschillende melodieën. In traditionele Chinese karakters is het woord ‘medicijn’ afgeleid van het woord ‘le’ (geluk) in muziek, wat betekent dat het een therapeutische rol speelt in muziek.

De Britse akoestisch ingenieur John Stuart Reid vond een instrument uit voor onderzoek op het gebied van Cymatica (ook bekend als akoestische dynamiek), en ontdekte dat verschillende frequenties en energieniveaus verschillende effecten op water zullen hebben. We weten allemaal dat 70% van het menselijk lichaam uit water bestaat, dus verschillende geluiden zullen onvermijdelijk verschillende effecten op het menselijk lichaam hebben. Het lijkt erop dat de moderne wetenschap en de oude wijsheid een andere rode draad hebben gevonden.

Het bovenstaande gebruikt alleen muziek als voorbeeld. Maar veel dingen zijn hetzelfde. Als we hopen ons energieniveau te verbeteren en geluk te verkrijgen, kunnen we daarom proberen in contact te komen met meer orthodoxe en mooie dingen die de moraliteit helpen verbeteren. Bijvoorbeeld klassieke meesterwerken, klassieke muziek, traditionele schilderijen achtergelaten door mensen met een energieniveau boven de 500.

Daarnaast is meditatiebeoefening ook een goede manier. Nu toont wetenschappelijk onderzoek aan dat na het mediteren de stofwisseling en de bloeddruk van het menselijk lichaam zullen afnemen, de hartslag zal vertragen en de intensiteit van de hersengolven die kalmte vertegenwoordigen enorm zal toenemen. De Chinese traditionele cultuur legt ook de nadruk op meditatie. Volgens de gegevens van Zhuangzi vroeg keizer Huangdi Guangchengzi ooit om de weg naar een lang leven te leren. Guangchengzi vertelde Huangdi dat meditatie niet alleen de gezondheid kan behouden en het leven kan verlengen, maar ook de wijsheid kan openen en vergroten.

In feite is de orthodoxe cultivatiecultuur van het Oosten en het Westen de wijsheid die is achtergelaten door de verlichte wezens met het hoogste energieniveau, en bevat het idee om mensen te laten conformeren aan de weg van de hemel en deugd te waarderen en goede daden te verrichten. . De Verlichte gebruikt taal die mensen kunnen begrijpen om de methode van spirituele ascensie uit te leggen en mensen te helpen ‘tolerant’, ‘redelijk’, ‘vriendelijk’, ‘vreugdevol’ te worden en uiteindelijk ‘verlichting’ te bereiken. Als er een kortere weg is om het energieniveau te verhogen, kan het zijn om naar de leringen te luisteren en in de voetsporen van de Verlichte te treden.Source link


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *